سازهای بادی

Filtering

Tenor

ساکسیفون آنتیگوا (Antigua) سری Tenor مدل TS6200
ساکسیفون آنتیگوا سری Tenor مدل TS6200
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
موجود
 
ساکسیفون آنتیگوا (Antigua) سری Tenor مدل TS3220
ساکسیفون آنتیگوا سری Tenor مدل TS3230
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
موجود
 
ساکسیفون آنتیگوا (Antigua) سری Tenor مدل TS4240
ساکسیفون (Antigua) سریTenor مدلTS4240
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
موجود
 

Soprano

ساکسیفون آنتیگوا (Antigua) سری Soprano مدل SS4290
ساکسیفون آنتیگوا سری Soprano مدل SS4290
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
موجود
 
ساکسیفون آنتیگوا (Antigua) سری Soprano مدل SS6200
ساکسیفون آنتیگوا سری Soprano مدل SS6200
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
موجود
 
ساکسیفون آنتیگوا (Antigua) سری Soprano مدل SS3159
ساکسیفون آنتیگوا سری Soprano مدل SS3159
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
موجود
 

Alto

ساکسیفون آنتیگوا (Antigua) سری Alto مدل AS6200
ساکسیفون آنتیگوا سری Alto مدل AS6200
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
موجود
 
ساکسیفون آنتیگوا (Antigua) سری Alto مدل AS4240
ساکسیفون آنتیگوا سری Alto مدل AS4240
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
موجود
 

فلوت

فلوت آنتیگوا (Antigua) مدل FL4410
فلوت آنتیگوا (Antigua) مدل FL4410
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
موجود
 

صفحه‌ها

  • صفحه
  • ۱
  • از ۲
  • >
  • »

صفحه‌ها

ساز بادی

سازهای بادی از اولین آلات موسیقی بودند که به دست بشر ساخته شدند. انسان‌های قرون گذشته آموخته بودند که با دمیدن در مخروط، برگ، یا حتی شاخ حیوانات می‌توانند صدایی بلند و بوقی مانند تولید کنند. آن‌ها با استفاده از این دانش به ساختن آلات موسیقی کنونی پرداختند.

ریشهٔ سازهای بادی کنونی از همان سازهای بادی اولیه است که از نظر ساختمان و چگونگی تولید صدا به دو دستهٔ کلی تقسیم می‌شود: