ویولن

ویولن(Violon)

ساز زهی آرشه‌ای است. این ساز کوچک‌ترین عضو خانواده ویولن است.
برای نواختن معمولاً روی شانه چپ قرار می‌گیرد و با آرشه که در دست راست نوازنده است نواخته می‌‌شود.
سیم‌های ویولن از زیرترین تا بم‌ترین سیم به ترتیب زیر کوک(ساز) می‌‌شوند: می سیم اول، لا سیم دوم، ر سیم سوم، سل سیم چهارم.
بنابراین اصوات سیم‌های مجاور نسبت به‌یکدیگر فاصله ژنج درست را تشکیل می‌‌دهند. در این وسعت صدا ویولن قادر است تمام فواصل کروماتیک غربی و فواصل کروماتیک مخصوص موسیقی ایرانی و هر موسیقی دیگر را حاصل کند.
جالب این که در عربی ویولون را با نام فارسی «کمان» می‌نامند.

Filtering

ویولن

ویولن استنتور (Stentor) مدل Outfit Student II 4/4 Satin Finish 1500SNA
ویولن استنتور مدل Outfit Student II 4/4 1500SNA
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
 
ویولن استنتور (Stentor) مدل Outfit Student II 4/4 Shaded Finish 1500SHA
ویولن استنتور مدل Outfit Student II 4/4 1500SHA
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
 
ویولن استنتور (Stentor) مدل Arcadia distressed RRP 535-1100 1884A
ویولن استنتور مدل Arcadia distressed 1884A
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
 
ویولن استنتور (Stentor) مدل Outfit Student II 4/4 1500A
ویولن استنتور مدلOutfit Student II 4/4 1500A
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
 
ویولن استنتور (Stentor) مدل Outfit Conservatoire II 1/2 1560E
ویولن مدلOutfit Conservatoire II 1/2 1560E
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
 
ویولن استنتور (Stentor) مدل  High Grade 1880A
ویولن استنتور (Stentor) مدل High Grade 1880A
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
 
ویولن استنتور (Stentor) مدل Outfit Conservatoire II 3/4 1560C
مدل Outfit Conservatoire II 3/4 1560C
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
 
ویولن الکتریکی استنتور (Stentor) مدل Outfit 4/4 1515A
ویولن الکتریکی استنتور مدلOutfit 4/4 1515A
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
 
ویولن استنتور (Stentor) مدل Outfit 1/4 1542F
ویولن استنتور (Stentor) مدل Outfit 1/4 1542F
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
 

صفحه‌ها

  • صفحه
  • ۱
  • از ۲
  • >
  • »

صفحه‌ها