سومین جشنواره حضوری پیانو طنین

سومین جشنواره حضوری پیانو طنین

سومین جشنواره پیانوی طنین، ۵شنبه سی ام آبان ۱۳۹۸ در سالن رعد تهران برگزار شد و طی آن ۱۷ نفر از برگزیدگان جشنواره با هم به رقابت پرداختند. اخبار بیشتر در مورد این جشنواره در روزهای آینده به اطلاع شما خواهد رسید.

جشنواره سوم حضوری پیانو طنین

 

جشنواره سوم حضوری پیانو طنین

جشنواره سوم حضوری پیانو طنین

جشنواره سوم حضوری پیانو طنین

جشنواره سوم حضوری پیانو طنین

بولتن جشنواره سوم حضوری پیانو طنین