گیتار آدمیرا (admira) مدل Sara Classical

گیتار آدمیرا (admira) مدل Sara Classical

شرح
جدول مشخصات
سازنده: 
گیتار آدمیرا Admira
دسته: 
گیتار - Classic
قیمت: ۰تومان