گیتار آدمیرا (admira) مدل  MALAGA EC CONSERVATORIO Electro-Classical

گیتار آدمیرا (admira) مدل MALAGA EC CONSERVATORIO Electro-Classical

شرح
جدول مشخصات
سازنده: 
گیتار آدمیرا Admira
دسته: 
گیتار - Classic
قیمت: ۰تومان