گیتار آدمیرا (admira) مدل  JUANITA EC ESTUDIO Electro Classical

گیتار آدمیرا (admira) مدل JUANITA EC ESTUDIO Electro Classical

شرح
جدول مشخصات
سازنده: 
گیتار آدمیرا Admira
دسته: 
گیتار - Classic
قیمت: ۰تومان